گره‌گشایی دیپلماتیک؛ راهبرد شهیدجمهور برای چالش‌های زیست محیطی

حفظ اکو سیستم و محیط زیست دغدغه همه کشورهاست، شهید آیت‌الله رئیسی نبز با در دستورکار قرار دادن «دیپلماسی محیط زیست» برآن شد که مطالبات محیط زیستی را از طریق افزایش تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی پیگیری و محقق کند.  ... “گره‌گشایی دیپلماتیک؛ راهبرد شهیدجمهور برای چالش‌های زیست محیطی”

Continue Reading ←