مشاهده ۳۱۷۶ قطعه پرنده در سرشماری پرندگان تهران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه امروزه با وجود آگاهی نسبت به اهمیت حفاظت از گونه‌های زیستی تعداد زیادی از گونه‌های پرندگان در روند تهدید انقراض قرار دارند، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد شرایط پرندگان مهاجر مناسب نبوده و خطرات زیادی به‌ویژه کاهش آب، از بین رفتن تالاب‌ها و کاهش جمعیت حشرات آن‌ها را تهدید می‌کند.  ... “مشاهده ۳۱۷۶ قطعه پرنده در سرشماری پرندگان تهران”

Continue Reading ←