معرفی وبلاگ های زیست محیطی
توجه:

– پیش از ثبت وبلاگ قوانین ثبت وبلاگ را به دقت مطالعه کنید.
– وبلاگ باید به نحوی با یکی از موضوعات محیط زیست مرتبط بوده و آرشیوی قابل ارزیابی داشته‌ باشد.
– وبلاگ باید دارای خروجی فید (Feed, RSS, XML,…) از نوع صحیح و Valid باشد.
– نشانی ارسال وبلاگ: [email protected]