پایش بیش از ۶۰۰۰ دستگاه بی خطر ساز در مراکز درمانی و بیمارستانی در سطح کشور

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶ هزار دستگاه بی خطر ساز در مراکز درمانی و بیمارستانی در سطح کشور مورد پایش قرار گرفت.  ... “پایش بیش از ۶۰۰۰ دستگاه بی خطر ساز در مراکز درمانی و بیمارستانی در سطح کشور”

Continue Reading ←

اجرای سند الگوی کشت در حوزه‌های تالابی کشور

مدیر کل دفترحفاظت و احیاءتالاب های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با پیگیری‌های انجام یافته، سال گذشته سند الگوی کشت در حوزه‌های تالابی کشور اجرایی شد.  ... “اجرای سند الگوی کشت در حوزه‌های تالابی کشور”

Continue Reading ←

رونمایی از شعار و لوگوی روز جهانی تنوع زیستی سال ۲۰۲۴

در پانزدهمین اجلاس متعاهدین به کنوانسیون تنوع زیستی که بخشی از آن در شهرکنمینگ کشور چین و بخشی دیگر در مونترال کانادا برگزار شد، یک برنامه جهانی برای حفاظت و پایداری هر چه بیشتر تنوع زیستی تدوین و به تصویب رسید.  ... “رونمایی از شعار و لوگوی روز جهانی تنوع زیستی سال ۲۰۲۴”

Continue Reading ←

تدوین برنامه یکساله برای اجرای قانون هوای پاک

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برنامه‌ای یکساله برای اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلودگی هوا در حال تدوین است و مراحل نهایی آن در ماه جاری به اتمام می‌رسد.  ... “تدوین برنامه یکساله برای اجرای قانون هوای پاک”

Continue Reading ←