تلاش دستگاه‌ها برای ایجاد امنیت در زیستگاه یوزپلنگ آسیایی

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به اهمیت امنیت در زیستگاه یوز اظهارکرد: شرایط گونه یوز در کشور بحرانی است و مشکل اصلی بر سر راه نجات یوز از انقراض، ناامنی زیستگاه است که دلایل عمده‌ای مانند دام، شتر، انسان و جاده دارد.  ... “تلاش دستگاه‌ها برای ایجاد امنیت در زیستگاه یوزپلنگ آسیایی”

Continue Reading ←