فعالیت سامانه بارشی و وقوع وزش باد نسبتا شدید در برخی استان‌ها

سازمان هواشناسی کشور از فعالیت سامانه بارشی و ناپایداری‌های محلی که از فردا (۱۵ تیرماه) آغاز می‌شود و تا روز یکشنبه (۱۷ تیرماه) ادامه دارد خبر داده و در همین راستا نسبت به عدم اتراق و برپا کردن چادرهای مسافرتی در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در فعالیت طبیعت‌گردی در ساعات بعدازظهر توصیه کرده است.  ... “فعالیت سامانه بارشی و وقوع وزش باد نسبتا شدید در برخی استان‌ها”

Continue Reading ←

لزوم توجه به عوامل موثر در تغییرات اقلیمی کشور

مدیر گروه پژوهشی پیش آگاهی مخاطرات جوی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور با تاکید بر نقش تغییر نگرش نسبت به اقلیم در ساختار دولت‌ها، از روند افزایشی میانگین دما و کاهشی میانگین بارش، در کشور و دیگر عوامل موثر در تغییرات اقلیمی کشور و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی برای این تغییرات جهت جلوگیری از آسیب‌های آینده توضیحاتی ارائه کرد.  ... “لزوم توجه به عوامل موثر در تغییرات اقلیمی کشور”

Continue Reading ←

۲۳ درصد از مساحت زمین دیگر قابل بهره برداری نیست

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت: پژوهش های دانشمندان حوزه اقلیم نشان می دهد که به دلیل تغییر اقلیم، تخریب سرزمین و بیابان زایی، ۲۳ درصد از مساحت زمین دیگر قابل بهره برداری نیست.  ... “۲۳ درصد از مساحت زمین دیگر قابل بهره برداری نیست”

Continue Reading ←

کیفیت محیط زیست شهری با برنامه‌ریزی در عرصۀ نیروی انسانی ممکن می‌شود

«سرمایۀ انسانی عاملی است که اهداف سازمانی را محقق می‌کند؛ یعنی بهبود کیفیت محیط زیست شهری را نیرو و سرمایۀ انسانی سازمان رقم می‌زند. هم در فرآیندهای تدوین و هم در روند اجرای برنامه توجه به سرمایۀ انسانی ضرورت دارد.»  ... “کیفیت محیط زیست شهری با برنامه‌ریزی در عرصۀ نیروی انسانی ممکن می‌شود”

Continue Reading ←