نگاه صفر و صدی به برجام

چند سالی حرف از مذاكرات هسته ای بود و نفس ها را در سینه حبس می كرد. روز توافق و اعلام پایان موفقیت آمیز این مذاكرات اما، شادی را به دل بسیاری آورد؛ و صد البته كه از دل بسیاری دزدید. خوب و بدی برجام و اینكه تمام آن را در یك سمت جای دهیم، نگاهی صفر و صدی بوده و در دنیای امروز مردود است. باید دید كه این توافق نامه یا به قول برخی (!) ننگ نامه (!)، كدام كفه را سنگین تر می كند. در اینكه هر توافقی بسیاری از فرصت ها را از بین می برد شكی نیست، اما باید باور داشت كه فرصت های بسیاری را نیز به همراه خود به میان می آورد. برجام نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست. مباحث حقوقی و غیر حقوقی در این باب بسیار زیاد است كه فضای دیگری برای طرح آن می طلبد؛ و البته كه  ... “نگاه صفر و صدی به برجام”

Continue Reading ←

بی عنوانی، بهترین عنوان برای من!

بعد از تقریبا  سه سال دیشب اسم وبلاگ را در گوكل جستجو كردم! (با اینكه بارها از سمت دانشجویان سال بالایی ارشد یا دكتری با عنوان وكیل زمین! خطاب می شدم) گنجینه ای از احساسات در قلبم پدیدار شد. وای كه یاد آن روزها افتادن جز جمع شدن اشك در چشمانم نداشت. و وای كه چقدر از دور شدن از اینجا ناراحت شدم.سه سال گدشته و من هنوز دغدغه دارم.... گرچه آرزوی خواندن حقوق محیط زیست به عنوان شاخه تخصصی را فراموش كرده و حقوق بین الملل می‌خوانم، اما همچنان در بین قوانین محیط زیست پرسه می زنم و اینبار قوانین و كنوانسیون های بین المللی را نیز میخوانم!گرچه زمانی به فكر بازگشت افتاده ام كه پر از كارهای مختلف درسی و غیر درسی هستم؛ اما كمتر بودن بهتر از هرگز نبودن است.  ... “بی عنوانی، بهترین عنوان برای من!”

Continue Reading ←

غیبتی طولانی

درود         شاید پرسیده باشید که در این مدت 6 ماهه چه بلایی بر سر وکیل زمین آمده، بعی از دوستان نیز این غیبت را به نوعی جا زدن من - اینکه حقوقی ها می آیند، سرکی می کشند و می روند-  تعبیر کردند. دلیلش هرچه بود بماند، اما من به قولی صحنه را خالی نمی کنم.باشد که بازگشت وکیل زمین گامی هرچند کوچک در جهت بهبود وضعیت محیط زیستمان باشد.  ... “غیبتی طولانی”

Continue Reading ←

Posted in: دسته‌بندی نشده

!

قصاص... کلمه ایست که تا شنیده می شود، افکار عمومی به سمت قتل میرود و همه فکر میکنند که قاتل حتما گناهکار است. کمتر کسی از خود می پرسد که انگیزه چه بوده؟ شرایط و عوامل محیطی چه نقشی داشته اند؟! کمتر کسی فکرش به سمت دفاع مشروع می رود. پس نباید زیاد انتظار داشت که وقتی می گویند 3 محیط بان در صف قصاص هستند، کسی با خود فکر کند که برای دفاع از طبیعتش کشته و نه برای تفریح. بله، تفریح. با مردم عادی که صحبت میکنی میگویند : " آقا اسلحه که بدی دست یه مشت جوون و ولشون کنی تو دار و درخت همین میشه دیگه، تفریح میکنن، آدم میکشن" از اینها بگذریم، بزرگتر از افکاری که میان مردم ما جا افتاده، ضعف قوانین حامی محیط بانان ماست. و تا چه زمان، باید برای شغلشان جان بدهند، معلوم نیست!  ... “!”

Continue Reading ←

Posted in: دسته‌بندی نشده

بازگشت مجدد

پس از تاخیری طولانی -طولانی تر از همیشه!- ، باز هم میخواهم بنویسم. از چه و از کجا، نمیدانم؛ تنها می دانم که به هر سمت ه برم، بازهم محیط زیست است که بر من غلبه می کند و این از هر با ارزشی، باارزش تر است.  ... “بازگشت مجدد”

Continue Reading ←

Posted in: دسته‌بندی نشده

زمین پاک- روز دوم

روز دوم هفته زمین پاک، حمایت از بازیافت آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندهاماده 1- علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2 ) قانون مدیریت پسماندها - مصوب 1383-، عبارات واصطلاحات زیر در معانی مشروح به كار می رود: 1- قانون : قانون مدیریت پسماندها-مصوب 1383-  2-جداسازی : جدا كردن زباله ها از یكدیگر 3- بازیافت : فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد 4- کار گروه ملی : کار گروه  ملی مدیریت پسماندها 5- صندوق : صندوق ملی محیط زیست (موضوع بند "ب" ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ...  ... “زمین پاک- روز دوم”

Continue Reading ←

Posted in: دسته‌بندی نشده

زمین پاک- روز نخست

 چند روز  پیش بود که هفت روز هفته زمین پاک نامگذاری شد و روز نخست آن اختصاص یافت به مدیریت پسماندها؛ و برای اینکه بتوانیم هرچه بیشتر پسماندها را مدیریت کنیم (!) علاوه بر علم آکادمیک و تجربه در این کار، با مواد قانونی مرتبط نیز آشنایی داشته باشیم. در زیر به مواد قانونی اشاره خواهم کرد. قانون مدیریت پسماندها ماده 1  جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست كشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها ، كلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام می باشد و كلیه شركت ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت نمایند .  ماده 2 عبارات و اصطلاحاتی كه در این قانون به كار رفته است  ... “زمین پاک- روز نخست”

Continue Reading ←

Posted in: دسته‌بندی نشده

عیدانه

سالی دیگر هم می رود تا در ساعاتی دیگر به پایان رسد تا سال 91 را آغاز کنیم. 90 گذشته؛ چه خوب و چه بد، چه تلخ و چه شیرین به پایان رسیده و باید بکوشیم تا 91مان را بهتر از 90 بسازیم. جای تمامی کسانی که ما و محیط زیستمان را تنها گذاشته و حالا از بالا به ما می نگرند را خالی کنیم و راهشان را ادامه دهیم. بکوشیم تا زندگی را امسال، ما به "ارومیه" عیدی دهیم؛ همانطور که با سخاوتش به ما و ارومیه آبادانی هدیه کرده. و نه اینکه عیدی تنها برای نوروز باشد؛ نه. عیدی را هر زمان بخشیدی، آن روز عید توست. و بیاییم هرروز امسال را عیدی کنیم چون نوروز؛ نو، با نشاط و سرسبز با امیدی که وصف ناپذیر است. بکوشیم از "قیصر" حمایت کنیم، تا باز هم با آن جثه کوچکش در مقابل دوربین خبرنگار بزرگیش را به رخمان بکشد.  ... “عیدانه”

Continue Reading ←

Posted in: دسته‌بندی نشده