فراخوان انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 93-1392

سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تشویق واحدهای صنعتی و خدماتی که در راستای حفظ محیط زیست اقدامات برجسته ای انجام داده اند و همچنین ترویج فرهنگ زیست محیطی در بین واحدهای صنعتی و خدماتی کشور و انتقال تجارب مدیران موفق در زمینه کنترل و کاهش آلاینده های زیست محیطی اقدام به فراخوان شانزدهمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز نموده است .

فرایند انتخاب سالجاری به صورت مکانیزه از طریق پورتال سازمان حفاظت محیط زیست صورت می گیرد.این فرایند که از رویه خاص و تثبیت شده ای برخوردار است، در قالب یک دستورالعمل در فهرست عمودی صفحه پورتال مزبور قابل دسترس می باشد.

زمان تکمیل و ارسال پرسشنامه ها از تاریخ 20/7/1393 لغایت 25/8/1393 می باشد.

برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید.

 
سایر مطالب مرتبط در وبلاگ:

آشنایی باشرایط ونحوه انتخاب صنایع و واحد های خدماتی سبز و برگزیده سبز

صنعت و خدمات سبز استان البرز در سال 1389