کاهش گرانش زمین با ذوب شدن یخ‌های قطب جنوب

ذوب شدن یخ‌ها در غرب قطب جنوب تاثیر بسزایی در کاهش میدان گرانشی زمین دارد.گزارش سازمان فضایی اروپا (ESA) شاید گزارشی تخیلی تصور شود اما حقیقت این است که از بین رفتن میزان زیادی از یخ‌ها، تغییر چشمگیری در میدان گرانشی زمین ایجاد کرده است.

از بین رفتن یخ‌های غرب قطب جنوب بین سال‌های 2009 و 2012 موجب کاهش میدان گرانش زمین در بسیاری از نواحی شده است.هر چند این اتفاق بسیار گسترده است اما ما متوجه آن نمی‌شویم. به عنوان مثال اگر شما در قسمت راست قطب جنوب باشید هیچ وقت کم وزنی را احساس نخواهید کرد و وزن شما در اینجا از دیگر قسمت‌های جهان که قرار گیرید بیشتر خواهد بود.

این کشف جدید بر تایید هشدارهای جهانی تغییرات آب وهوایی دلالت دارد.اگر چه ما بیشتر اوقات تصور می‌کنیم میزان جاذبه زمین ثابت است، اما قدرت نیروی گرانش زمین به مکانی که در روی آن ایستاده‌ایم و سرزمین یخی بستگی دارد.

بعد از چهار سال، ماهواره GOCE سازمان اسا میزان گرانش زمین را با جزئیات بی‌سابقه اندازه‌گیری کرده محققان اعلام کردند که تغییرات چشمگیر کاهش در گرانش زمین در قطب جنوب مشاهده می‌شود. این تغییرات با تحلیل اطلاعات ماهواره‌های آمریکا و آلمان به نام GRACE نیز تایید شد.اگر چه این موضوع قدری ترسناک است، اما گروه دیگر در اوایل سال جاری اعلام کردند: یخچال‌های بزرگ در غرب قطب جنوب در حال فروپاشی هستند و منجر به افزایش سطح آب دریاها در چند صد سال آینده خواهد شد.

ماهواره CryoSat سازمان اسا نیز ارتفاع از سطح دریا را در تمامی نواحی زمین اندازه‌گیری و همچنین اعلام کرد که میزان از دست دادن یخ‌ها در قطب جنوب طی سه سال از سال 2009 افزایش یافته است.این گروه امیدوارند با تفحص و تحقیق بیشتر، تغییرات میدان گرانشی زمین بر قاره قطب جنوب را بررسی کرده و تاثیر تغییرات آب وهوایی در این نواحی و کمک به پیش‌بینی بهتر افزایش سطح دریاها را در دستور کار خود قرار دهد.