مداوای 2 فک خزری در گلستان

مسئول روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: دو فک خزری، پس از مداوا و پلاک‌گذاری از سوی گروه تحقیقات فک خزری، مجددا به زیستگاه خود بازگردانده شدند.احمد دباغیان گفت: این فک‌ها در منطقه “فریدپاک” واقع در مرز دریایی با کشور ترکمنستان و صیدگاه “میان قلعه” استان، در دام صیادان ماهی گرفتار شده بودند.

وی افزود: پس از نجات فک‌ها از تور صیادان، گروه تحقیقاتی توانستند این دو فک خزری نر را مداوا و مجددا رهاسازی کنند. یکی از فک‌های خزری 64 کیلوگرم وزن داشت و سن تقریبی آن 10 سال پیش بینی شد. دیگری 1.5 ساله و 26 کیلوگرم وزن داشته است. این فک‌ها پس از تزریق آنتی‌بیوتیک و سایر درمان‌های لازم به طبیعت بازگردانده شدند.

وی یادآور شد: قبل از رهاسازی، بیومتری، پلاک گذاری و برداشت نمونه موی فک‌ها نیز انجام شد.مسئول روابط عمومی اداره کل محیط زیست گلستان از تلف شدن یک بهله جغد جنگلی بر اثر برخورد با خودرو در جاده آسیایی پارک ملی گلستان خبر داد و اظهار کرد: نیروهای یگان گشت و کنترل پارک ملی گلستان، ضن گشت زنی یک بهله جغد را که در اثر برخورد با خودروهای عبوری تلف شده بود مشاهده کردند که لاشه این پرنده به محل کارگاه تاکسیدرمی اداره کل منتقل شد.

وی تصریح کرد: برخورد خودروها با حیوانات وحشی در جاده آسیایی، در هفت ماه اول سال جاری بیش از 200 بار اتفاق افتاده و باعث کشته شدن تعداد زیادی از جانوران وحشی پارک ملی گلستان شده است.

دباغیان بیان کرد: دو متخلف شکار و صید در شهرستان کلاله و منطقه شکار و تیراندازی ممنوع قازانقایه شهرستان مراوه تپه از سوی مأموران یگان حفاظت و با همکاری مأموران ستاد واکنش سریع پارک ملی گلستان دستگیر شدند. از منزل شکارچی متخلف در روستای “یل چشمه علیا” کلاله، کله یک رأس مرال شکار شده، لاشه یک رأس قوچ وحشی و دو قبضه اسلحه ساچمه زنی کشف و ضبط شد. با دستگیری متخلف شکار در منطقه شکار ممنوع قازانقایه، لاشه دو قطعه کبک، یک قطعه کبوتر صحرایی، یک قبضه اسحله دو لول و 26 عدد فشنگ به دست آمد. محیط بانان این دو شکارچی متخلف را پس از تشکیل صورت جلسه تحویل مقامات قضائی دادند.