20 گونه گیاهی در معرض انقراض

مدیرکل دفتر موزه تنوع زیستی و تاریخ طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این‌که 20 گونه گیاهی ایران در معرض انقراض است، گفت: محدود بودن رویشگاه آنها و منحصر بودن به شرایط خاص محیطی و تغییر کاربریهای اراضی و برداشت بی رویه این گیاهان از جمله دلایل عمده این موضوع هستند.

 فتاحی افزود :با استفاده از منابع علمی موجود در کشور تعداد تاکسونهای گیاهی دارای وضعیت تهدید در ایران 2405 عدد است که از این تعداد 20 گونه گیاهی در معرض خطر انقراض در ایران وجود دارد. مهرخوش، گون گچی و گونه‌های دیگری از گون، موسیر، شمشاد، همیشک، سفید پلت و سرخدار از جمله این گیاهان است.

وی به محدود بودن رویشگاههای برخی از این آرایه ها و منحصر بودن به شرایط خاص محیطی اشاره کرد و افزود: تغییر کاربریهای اراضی و برداشت بی رویه این گیاهان به منظور کاربریهای دارویی، علوفه‌ای، تغذیه‌ای و … مانند موسیر(Allium hirtifolium)، همیشک (Danae racemosa )، تغییرات اقلیمی و وجود آفات و بیماریهایی مانند مورخوش( Zhumeria majdae)، را از علل و عواملی اسن که موجب قرار گرفتن این آرایه ها در فهرست گیاهان در معرض خطر انقراض شده‌است.

مدیرکل دفتر موزه تنوع زیستی و تاریخ طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست چرای مفرط و بی ضابطه احشام را یکی دیگر از علل از بین رفتن ین گیاهان دانست و اظهار کرد: جاده سازی و توسعه راهها، تخریب و تبدیل اراضی و بهره گیری بی رویه از پهنه‌های رویشی زمین و تصرف اراضی طبیعی توسط نهادها و ارگانهای دولتی و انجام عملیات و مانورهای نظامی و اجرای طرحهای عمرانی خارج از ظرفیت مناطق نیز می‌تواند حیات این آرایه‌ها را تهدید کند.

به گفته فتاحی، آگاهی‌های عمومی در خصوص حفاظت و بهره برداری از گیاهان کافی نیست که این خود باعث تخریب این گیاهان می‌شود. همچنین عدم وجود امکانات اطفا حریق در مناطق و شرایط جوی مانند خشکسالی‌ها، رانش زمین و سیلاب‌ها نیز آسیب‌هایی به این گیاهان وارد می‌کند.