تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز در پارک ملی خجیر

رئیس اداره پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار از تخریب 1600 متر مربع از ساخت و سازهای غیرمجاز در پارک ملی خجیر خبر دارد.امامعلی یگان زاده با اعلام این خبر گفت: به دنبال تصرف بخشی از اراضی ملی واقع در پارک ملی خجیر و ساخت و ساز غیرمجاز در این اراضی، با پیگیریهای اداره حفاظت محیط زیست پارکهای ملی خجیر و سرخه حصار حکم رفع تصرف اراضی ملی در این منطقه از مراجع قضایی اخذ شد.

وی افزود: روز گذشته 1600 متر مربع از اراضی ملی واقع در روستای سعیدآباد جاجرود، در پارک ملی خجیر توسط یگان حفاظت محیط زیست و با همکاری نیروهای پلیس امنیت تهران بزرگ از متصرفان خلع ید و تخریب شد.

یگانزاده تصریح کرد: این تصرفات شامل پنج واحد مسکونی و یک واحد کارگاه نجاری بوده است، که از این میان چهار واحد مسکونی تخریب و قلع و قمع و یک واحد مسکونی و یک کارگاه نیز تخلیه و پلمپ شد.رئیس اداره پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار خاطر نشان کرد: همچنین پرونده‌های تصرف اراضی ملی و سازه‌های ایجاد شده در داخل پارکهای ملی خجیر و سرخه حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود در مراجع قضایی در حال پیگیری است و به محض صدور حکم قطعی، اجرا خواهد شد و تمامی این عرصه‌ها از متصرفان خلع ید شده و بناهای ایجاد شده تخریب خواهد شد.