رودخانه‌هایی که به فاضلاب خطرناک بدل شده‌اند

شهر رشت شهری رودگذر است. از دورن این شهر دو رود گوهر رود و زرجوب می‌گذرد. این دو رود از آلوده‌ترین رودخانه‌های جهان هستند و اگر از کنار آنها عبور کنید بوی تعفن فاضلاب به مشام‌تان می‌رسد. در برخی از بخش‌ها گیاهان رویشگاه خود را چند متری از حاشیه‌های دو سوی هر دو رود دور کرده‌اند. در گذشته اهالی رشت در حاشیه گوهر رود و زر جوب ماهیگیری هم می‌کردند اما حالا حیات از این دو فاضلاب جاری در میان یکی از زیباترین شهرهای ایران رخ بربسته و حتی قورقور وزغ‌ها را نیز در حاشیه این دو رود نمی‌توان شنید. این دو رودخانه به تالاب انزلی و در نهایت دریای خزر می‌ریزند. منبع / تصاویر بیشتر