مبارزه بیولوژیکی با استفاده از کپسول فرمون برای ازبین بردن حشرات مضر

محققان ایرانی در موسسه گیاه پزشکی کشور موفق به ساخت کپسول آفت کشی شدند که در درون این کپسول از” فرمون”ماده ای که در بدن حشره ماده است، گرفته شده است. سوسن نظری -کارشناس تولید فرمولاسیون آفت کش گیاهی در موسسه گیاه پزشکی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: برآنیم تا از ماده ای که در درون بدن آفت هاست آفت کشی را تهیه کنیم.

وی با بیان اینکه توانستیم بیش از 40 فرمون را سنتز کنیم، اذعان داشت: “فرمون” ها مواد شیمیایی هستند که حشره ماده برای جلب حشره نر در هوا از خود انتشار می دهد.

نظری اظهار داشت: ما توانستیم از طریق یک مبارزه بیولوژیکی زاد و ولد حشرات را کنترل کنیم که به وسیله آن آفت کشی صورت گیرد.وی با توضیح اینکه اگر ما بتوانیم جمعیت نر را کم کنیم قاعدتا زاد و ولد کم می شود، خاطرنشان کرد: روش تهیه فرمون مصنوعی به این صورت است که ابتدا از حشره ماده، مقداری “فرمون” را می گیریم و فرمون استخراج شده را بعد از شناسایی و آنالیز به صورت مصنوعی می سازیم.

وی در ادامه گفت: بعد از سنتز، فرمون های مصنوعی را به داخل کپسول هایی ریخته و به عنوان تله بر روی زمین های کشاورزی می گذاریم تا از طریق آن حشره های نر را شکار و در نهایت آنها را از بین می بریم. وی با بیان اینکه از بین بردن حشره های نر، آفت ها را کاهش می دهد، عنوان کرد: وجود 5 کپسول از ماده فرمون مصنوعی می تواند برای از بین بردن حشرات یک هکتار زمین کافی باشد.

نظری با اشاره به اینکه استفاده از کپسول فرمون برداشت محصول را با کیفیت تر می کند، افزود: استفاده از فرمون می تواند مصرف سم و مواد شیمیایی برای از بین بردن آفات مزارع را کمتر کند، چرا که سموم شیمیایی برای محصولات نیز مخاطره انگیز است و از طریق فرمون های مصنوعی، دفعات سمپاشی در مزارع کمتر می شود.