ذوب شدن یخچال ها، مقصر کیست؟

انسان ها!!

یک تحقیق جدید علمی نشان می دهد که بشر را باید مقصر بیش از دوسوم ذوب سریع یخجال ها در سراسر جهان دانست.

دانشمندانی که ذوب شدن یخچال ها را از سال ۱۸۵۱ تا کنون بررسی می کنند، ردپا و نشانه ی تاثیرگذاری از نقش بشر تا نیمه ی قرن بیستم نمی بینند،‌حتی در نیمه ی دوم قرن بیستم هم تنها حد.د یک چهارم ذوب یخجال ها را می توان ناشی از عوامل طبیعی دانست.

اما دانشمندان از جمله «بن مارزیون – Ben Marzeion»،‌دانشمند تغییرات آب و هوایی در  دانشگاه اینسیروک در اتریش،‌معتقد است که از سال ۱۹۹۱ هفتاد درصد از ذوب سریع یخچال ها به دست بشر اتفاق افتاده است.

این شاید نخستین تحقیقی است که نقش بشر را در ذوب سریع یخچال ها برآورد می کند! 

سوزاندن ذغال سنگ، نفت و گاز و هم چنین نحوه ی بهره برداری از زمین های مجاور یخچال ها و آلودن طبیعت با دود از جمله عواملی است که به ذوب شتابان یخچال ها می انجامد. یخچال های آلاسکا و آلپ ها بیش از یخچال های دیگر نقاط زمین در معرض ذوب سریع ناشی از فعالیت های انسان قرار  گرفته اند.

منبع