قربانی در سیستم مدیریت وطنی و سیستم مدیریت خارجکی!

در خبرها آمده بود که هفته گذشته یک فروند هواپیمای ایرباس در فرودگاه شیراز دچار سانحه ترکیدگی لاستیک شده بود. در پی این حادثه و پس از رفع مشکل مسئولان هواپیمایی کشوری یک گوسفند را قربانی کردند.
قطعاً اگر این حادثه در یک کشور توسعه یافته رخ می داد در آنجا هم قربانی می گرفت و تعدادی از مدیران و کارمندان مرتبط با این حادثه استعفا می دادند و یا از کار برکنار می شدند تا جلوی حوادث بعدی گرفته شود اما در اینجا مقصران همچنان محکم و استوار بر سر کار می مانند تا حادثه ی بعدی که باز هم گوسفند یا بزی قربانی شود…
سوال روز: اگر مشکلی برای هواپیما پیش نمی آمد آیا به آن گوسفند مرحوم حقوق ماهیانه، حق مدیریت، اضافه کاری، سفر خارجی رایگان، بیمه و… تعلق می گرفت؟!