زندگی در میان زباله‌ها!

دستهایت را به من بده، می خواهم تو را به مهمانی خانه‌ای ببرم  می‌خواهم نشانت دهم که آنها چگونه در میان زباله‌هایی که تو حتی از استشمام هوایش حالت دگرگون می‌شود، زندگی می‌کنند. می‌خواهم مادری را نشانت دهم که با همه‌ی دردهایش لبخند می‌زند و خانواده‌ای که گاهی تنها خوراکشان چای است… 

زندگی در میان زباله‌ها (عکس)

 

 

از وبلاگ طلوع کوهستان