سقوط جمعیت حیات‌وحش جهان

انجمن جانورشناسی لندن در تازه‌ترین «نمایه موجودات زنده زمین» اعلام کرد که روند نابودی گونه‌ها حتی بدتر از آن است که تاکنون تصور می‌شد.این گزارش حاکیست بررسی‌های اخیر با شیوه‌های تازه نشان می‌دهد که جمعیت گونه‌ها ظرف 40 سال اخیر نصف شده در حالی که ارزیابی‌ها تا همین دو سال قبل با شیوه‌های قبلی شدت این روند را کمتر نشان می‌داد. این گزارش می‌گوید که جمعیت پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیست‌ها و ماهی‌ها به طور متوسط 52 درصد کاهش یافته است.

جمعیت گونه‌های آب شیرین حتی متحمل ضربه شدیدتری شده به طوری که جمعیت آنها 76 درصد کاهش یافته است. تنظیم یک میانگین از افت جمعیت گونه‌ها نیازمند آمارهای پیچیده و تطبیق دادن مجموعه داده‌های ضد و نقیض است.

تیم کارشناسان انجمن جانورشناسی لندن می‌گویند که آنها شیوه‌های خود را از زمان آخرین گزارش خود، یعنی دو سال قبل، بهبود بخشیده‌اند و نتایج تازه حتی نگران کننده‌تر است. دو سال قبل آنها تخمین زدند که حیات وحش فقط حدود 30 درصد کاهش گونه‌ها را تجربه کرده اما این ارقام هرچه باشد روشن است که فعالیت انسانی همچنان به سرعت در حال نابود کردن حیوانات است.

گزارش این گروه که با همکاری «WWF» منتشر شده حاکیست که سرعت قطع درختان توسط انسان بیش از کاشت درختان تازه است، سرعت صید ماهی ها بیش از روند باززایی آنهاست، سرعت مصرف آب شیرین از رودها و قنات بیش از سرعت جایگزینی آنها با آب باران است و سرعت انتشار کربن بیش از آن است که اقیانوس ها و جنگل ها بتوانند آن را جذب کنند.

این گزارش نواحی به شدت آسیب دیده را فهرست می‌کند. در غنا جمعیت شیرها در یک منطقه حفاظت شده ظرف 40 سال 90 درصد افت کرده است. در آفریقای غربی قطع درختان، جمعیت فیل‌ها را به 6 تا 7 درصد در زیستگاه تاریخی‌شان محدود کرده است. در نپال، نابودی زیستگاه و شکار باعث کاهش جمعیت ببرها از 100 هزار قلاده در یک قرن قبل به فقط 3000 قلاده درحال حاضر شده است.

به گزارش بی‌بی‌سی، این فهرست رد جمعیت بیش از 10 هزار مهره‌دار را از سال 1970 تا 2010 میلادی می‌گیرد. نابودی و تحلیل رفتن زیستگاه‌ها که به گفته «WWF» عمدتا ناشی از فعالیت‌ها و مصارف انسانی است، عامل اصلی این وضع است. این بررسی اشاره می کند که تاثیر تغییرات جوی مایه نگرانی فزاینده است – هرچند میزان این تاثیر بر گونه‌ها هنوز مورد اختلاف است.