آیین نامه پایش آلودگی صوتی به زودی تصویب می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام )سعید متصدی  در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار کرد: بر اساس مصوبه دوم دی ماه 1392 هیات دولت در زمینه کاهش آلودگی هوا، به مبحث کاهش آلودگی صوتی توجه ویژه شده بر این اساس شبکه پایش آلودگی صوتی به زودی تکمیل می شود.
وی افزود: کلان شهرها از جمله تهران علاوه بر مشکلات آلودگی هوا، از آلودگی صوتی نیز رنج می برند از این رو در مصوبه دوم دی ماه 1392 دولت مبنی بر کاهش آلودگی هوا، بر کاهش آلودگی صوتی تاکید شده است. متصدی گفت: بر این اساس به رعایت استاندارد آلودگی صوتی در خودروها و موتورسیکلت ها نیز تاکید شد و سازمان محیط زیست با جدیت پیگیر این موضوع است.
وی تاکید کرد: بر اساس این مصوبه خودروسازان علاوه بر اینکه باید استاندارد یورو 4 را در محصولات خود رعایت کنند، استاندارد کاهش آلودگی صوتی نیز باید مد نظر قرار گیرد، سازمان حفاظت محیط زیست با جدیت بر هر دو مقوله نظارت دارد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: بر اساس ماده 27 مصوبه نحوه جلوگیری از کاهش آلودگی هوا، آیین نامه ای تنظیم شده است که در آن برخی ضوابط خاص استانداردهای لازم در مورد کاهش آلودگی هوا تدوین و برخی در حال تدوین است.
وی افزود: این آیین نامه دو ماه گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و کاملا با اطلاعات روز ویرایش شد، اکنون به دولت ارسال شده است و امیدواریم هر چه زودتر به تصویب برسد.
به گفته وی هماهنگی های لازم با نهادهای مختلف برای تدوین این آیین نامه انجام شده و اکنون در کمیسیون امور زیربنایی دولت قرار دارد و امیدواریم در آینده نزدیک تصویب شود.
متصدی گفت: بر اساس این آیین نامه سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان ها، نهادها و تولید کنندگان انواع آلودگی ها از جمله آلودگی صوتی طبق قانون برخورد خواهد کرد.
وی تاکید کرد: معتقدیم آلودگی صوتی باید از ریشه کاهش یابد از این رو اقداماتی برای جایگزینی موتورسیکلت های برقی به جای موتورسیلکت های بنزینی موجود که هم آلودگی صوتی و هم هوا دارند، انجام داده ایم. آلودگی یک موتورسیکلت بنزینی برابر با چهار تا پنج خودرو است.
متصدی گفت: اکنون وزارت صنعت معدن و تجارت در حال تدوین برنامه جایگزینی موتورسیلکت های برقی به جای بنزینی است و در کمیته کاهش آلودگی هوا مبحث کاهش آلودگی صوتی با جدیت دنبال می شود.