معرفی مرکز پایش آلاینده های محیط زیست کلانشهر مشهد

مرکز پایش آلاینده های محیط زیست مشهد با همکاری مشترک معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد و اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با ماموریت نظارت و پایش آلودگی های محیط زیست شهری و برنامه ریزی جهت اقدامات نظارتی و اجرایی از نیمه دوم سال 1392 جهت مانیتورینگ داده ایستگاه های سنجش آلاینده های زیست محیطی و با زیربنایی بالغ بر 200مترمربع واقع در ضلع جنوب شرقی بوستان کوهسنگی راه اندازی و آغاز به کار نموده است.