مراکز پایش آلاینده های زیست محیطی در کلانشهرها ایجاد می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، معصومه ابتکار روز چهارشنبه در دومین اجلاس مجمع مشورتی کلان شهرها و مراکز استان ها با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده میان سازمان حفاظت محیط زیست و مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها، افزود: توافقنامه ای به منظور اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه به امضا خواهد رسید که به موجب آن مراکز پایش آلاینده های زیست محیطی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری ها و شوراها در تمام کلانشهرها و مراکز استان ها راه اندازی خواهد شد.

ابتکار اظهار کرد: در این مراکز ادارات کل محیط زیست استان ها و شوراهای شهر برای سنجش و پایش انواع آلودگی ها مانند آلودگی هوا، آب و امواج فعالیت کرده و مسایل زیست محیطی را سنجش و پایش می کنند.

وی تاکید کرد: نظارت بر آلودگی هوا، آب و بحث امواج تشکیلاتی لازم دارد و نظارت و کنترل آلاینده ها در شهرداری ها به کمک این مراکز صورت خواهد گرفت.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در نظر دارد از ظرفیت موجود در شوراها و شهرداری ها برای پایش آلایندگی زیست محیطی استفاده کند، گفت: اکنون یک مرکز پایش در مشهد راه اندازی شده ضمن اینکه در تهران نیز مرکزی با عنوان مرکز مهار داریم که قرار است نسبت به فعالیت و ساختار این مرکز بازنگریی صورت گیرد و تا پایان سال نیز در تمام کلانشهرها چنین مراکزی با هدف سنجش و اندازه گیری آلاینده های محیط زیست راه اندازی خواهد شد.
در این نشست به پیشنهاد احمد مسجد جامعی رئیس مجمع مشورتی کلان شهرها و مراکز استان ها با رای اعضای حاضر در دومین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها در دوره چهارم کارگروه سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در راستای اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه امضاء شده به ساختار شورای شهر کلانشهرها و مراکز استان های کشور اضافه شد.

برنامه ریزی، نظارت، اجرا و راهبری هماهنگ مجموعه ای از طرح ها و اقدامات مرتبط و موثر در کاهش آلاینده های محیط ­زیست شامل آب، خاک و هوا در فضاهای شهری و حوزه های پیرامون آنها برخی از موضوعاتی است که در تفاهم نامه مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و به آن تاکید شده است.

همکاری در راه اندازی و توسعه مراکز کنترل و پایش محیط زیست شهری، تأمین خدمات کارشناسی مورد نیاز در مراکز کنترل و پایش محیط زیست شهری در حد امکان، ابلاغ دستور به حوزه های استانی جهت همکاری و عقد تفاهم نامه با مدیریت شهری بر مبنای مقتضیات محلی مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها، برگزاری دوره های آموزش محیط زیست در مراکز استان ها، برخی از تعهدات تفاهم نامه مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و مجمع مشورتی کلان شهرها و مراکز استان ها است.

در این نشست تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و مجمع مشورتی کلان شهرها و مراکز استان ها در هفت ماده به امضای معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و احمد مسجد جامعی رئیس مجمع مشورتی کلان شهرها و مراکز استان ها رسید.