دوره‌ای عملی برای حل مشکلات‌ پیرامون‌مان

چگونه می‌توان مشکلات جامعه را از طریق افزایش آگاهی عمومی حل کرد؟ چگونه می‌توان افراد جامعه را از وجود مشکلات آگاه کرد و از آنان خواست در حل مشکل به وجود آمده مشارکت کنند؟ چگونه پروژه‌هایی مثل خرید محصولات سبز، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، حفاظت از جنگل‌ها با همکاری مردم موفق شده‌اند و بدون مشارکت جمعی شکست خورده‌اند؟

می‌توان پاسخ به این سوال‌ها و سوال‌های مشابه را از طریق شرکت