آتش سوزی در میانکاله 93/5/4

 

 

پناهگاه حیات وحش میانکاله از ساعت 3 بعد از ظهر امروز در قسمت میانکاله صحرا آتش گرفته و تا این لحظه آتش سوزی ادامه دارد. 
تا چه زمان این ذخیره گاه زیست کره باید بدلیل نداشتم ایستگاه اطفای حریق در آتش بسوزد ؟؟؟

حر منصوری دیده بان میانکاله