ویدئویی کوتاه از دیدار با گغام

در سفر به آمریکا با هماهنگی و کمک ایشخان ابراهیمی و ادوین پریان فرصتی فراهم شد تا با گغام میناسیان دیداری داشته باشم.

در این ملاقات حدود چهار ساعت صحبت کردیم و فیلم گرفتیم که در فرصت مناسبی باید گزیده و تدوین شود.

روز سه شنبه 31 تیر و در نشست همگانی انجمن این ویدئو را نمایش دادیم و شما اگر در آن جلسه حضور نداشتید می توانید با این لینک و روی یوتوب آن را ببینید.

فیلمی کوتاه از دیدار با گغام