بارشها در لرستان به ۳۰۵میلی متر رسید

دیر کل هواشناسی استان لرستان گفت: میزان بارش های لرستان ۳۰۵ میلی متر بوده است.سید محمد ناصر هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای مهر ماه سال گذشته و طی سال زراعی جاری تا کنون میزان بارشهای استان لرستان ۳۰۵ میلی متر بوده است.

وی با بیان اینکه این میزان بارندگی در لرستان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است عنوان کرد: همچنین میزان بارشهای لرستان در مدت زمان یاد شده نسبت به بلند مدت نیز ۱۸ درصد کاهش یافته است.مدیر کل هواشناسی لرستان بیشترین مقدار بارش ها در لرستان طی این مدت را مربوط به شهرستان دورود عنوان کرد و گفت: میزان بارش ها در این شهرستان ۴۷۸ میلی متر بوده است.

هاشمی همچنین کمترین مقدار بارشها در لرستان را مربوط به شهرستان کوهدشت دانست و گفت: مقدار بارندگی نیز در این شهرستان ۲۱۱ میلی متر بوده است.وی همچنین به بارندگی های دیشب و امروز در استان لرستان اشاره کرد و گفت: میزان بارندگی ها در خرم آباد ۵ میلی متر، بروجرد ۲ میلی متر، الیگودرز ۳ میلی متر، کوهدشت ۸ میلی متر، پلدختر ۶ میلی متر و … بوده است.

مدیر کل هواشناسی لرستان همچنین میزان بارندگی در شهرستان دورود را ۳ میلی متر، الشتر ۶ میلی متر، نورآباد ۷ میلی متر، ازنا یک میلی متر و رومشکان را نیز ۳ میلی متر عنوان کرد.هاشمی با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی تا روز دوشنبه در استان لرستان ادامه خواهد داشت افزود: پیش بینی می شود میانگین بارندگی ها در لرستان در این مدت بین ۱۵ تا ۲۰ میلی متر باشد.منبع