فرود ۵۰۰۰ قطعه فلامینگو در سواحل دریاچه ارومیه

در پی بارش های اخیر و افزایش سطح آب دریاچه ارومیه نزدیک ۵ هزار قطعه فلامینگو در سواحل این تالاب بین المللی فرود آمده و سکنی گزیده اند.فلامینگو ازجمله پرندگان با ارزش حیاتی بالا و جزو پرندگان حمایت شده بوده که در سالهای گذشته از جمله مهمترین اجزای تنوع زیستی غنی پارک ملی دریاچه ارومیه بوده و با جمعیت های بالا در داخل دریاچه تا بیش از صد هزار قطعه نیز مشاهده می شد.

متاسفانه با بروز بحران در این دریاچه جمعیت پرنده نیز در داخل دریاچه به سرعت پایین آمده بطوریکه در داخل دریاچه تقریبا اثری از این پرنده مشاهده نشده و اکثرا به زیستگاههای دیگری از جمله تالابهای اقماری مجاور دریاچه پناه بردند.جاری بودن آب شیرین در مصب رودخانه نازلو، شرایط مناسب زیستگاهی، امنیت مناسب و وفور و سهولت در دسترسی به غذا باعث شده که در طی چند سال اخیر فلامینگوها به داخل دریاچه ارومیه باز گردند که این امید را در دل دستداران حیات وحش زنده کرده است.

فلامینگو پرنده ای با پاهای دراز و منقاری منحنی و گردنی بلند خمیده ، آبچر با بدنی بسیار کشیده و پر و بالی به رنگهای سفید و صورتی است. گزارش کامل