کاهش سطح آب دریاچه ارومیه متوقف شد

یک مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: برای اولین بار در طول دوره ۱۸ ساله، تراز آبی دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ سانتیمتر افزایش یافت.سیدمرتضی موسوی با اشاره به بارش مناسب باران در حوضه دریاچه ارومیه از سال آبی جاری تا پایان مهرماه اظهارداشت: در حال حاضر بارش‌های کل کشور ۱۶۲ میلیمتر است که نسبت به سال گذشته با بارش ۱۹۰ میلیمتر، حدود ۱۵ درصد کاهش بارش داریم، اما در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تاکنون افزون بر ۲۳۷ میلیمتر بارش در این حوزه ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد و نسبت به دراز مدت نیز ۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیرکل دفتر مدیریت به‌ هم پیوسته منابع آب حوضه‌های دریای خزر و دریاچه ارومیه با اعلام افزایش تراز دریاچه ارومیه برای اولین بار در ۱۸ سال گذشته افزود: تراز آبی دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته مثبت شده و هم‌ اکنون به ۱۲۷۰.۷۰ متر رسیده که این تراز در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۷۰.۶۶ متر بوده است. این در حالی اتفاق می‌افتد که هر سال نسبت به سال گذشته ۳۵ تا ۴۰ سانتیمتر کاهش تراز داشتیم.

وی گفت: همین امر باعث شده تراز آبی دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته مثبت شده و هم‌ اکنون به ۱۲۷۰.۷۰ متر رسیده که این تراز در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۷۰.۶۶ متر بوده است. این در حالی اتفاق می‌افتد که هر سال نسبت به سال گذشته ۳۵ تا ۴۰ سانتیمتر کاهش تراز داشتیم.

موسوی تصریح کرد: این برای اولین بار در طول دوره ۱۸ ساله است که تراز آبی دریاچه ارومیه مثبت شده و این رقم ۴ سانتیمتر نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است. وی درباره وضعیت مخازن سدها در این حوضه گفت: تاکنون حدود ۶۹ درصد سدهای حوضه آبریز ارومیه پُر شده و نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است. در این حوضه طی سال‌های گذشته وضعیت ذخیره سدها هر سال روند کاهشی داشت، امسال خوشبختانه حتی در سدهایی هم رهاسازی آب انجام داده‌ایم مشکلی نداریم.

مدیرکل دفتر مدیریت به‌ هم پیوسته منابع آب حوضه‌های دریای خزر و دریاچه ارومیه ادامه داد: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون کل آب ورودی حدود ۸۹۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایشه با رقم ۸۳۰ میلیون مترمکعب سال قبل وضعیت مناسب است. هم‌اکنون حجم آب موجود در دریاچه ارومیه حدود ۳ میلیاردمترمکعب بوده و مساحت دریاچه به ۲۵۱۰ کیلومتر مربع رسیده است. منبع