گزارش جدید از وضعیت ذخایر سدها

در آستانه آغاز فصل گرما و افزایش مصرف آب در کشور، میزان آب موجود در مخازن سدهای کشور یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون مترمکعب نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور از ابتداي سال آبي جاري تاكنون، به ۱۲ ميليارد و ۶۴۰ ميليون مترمکعب رسیده است که این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۶ ميليارد و ۴۳۰ ميليون مترمکعب گزارش شده بود.

با وجود بارش‌های مناسب در روزهای گذشته، حجم آب ورودی به مخزن سدهاي كشور ۲۳ درصد کاهش يافت. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌ اکنون ۲۱ ميليارد و ۵۱۰ ميليون مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۹.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري تاكنون ۱۱ ميليارد و ۴۶۰ ميليون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي گذشته به ميزان ۱۱ ميليارد و ۸۳۰ ميليون مترمکعب بود.

بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، ۳.۱ درصد كاهش نشان مي‌دهد. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون مترمكعب گزارش شده بود.مجموع ظرفيت مخازن سدهاي كشور در زمان كنوني ۴۸.۸ ميليارد مترمكعب گزارش شده که میزان پُرشدگی سدها ۴۴ درصد است.