ردپای حادثه فوکوشیما در سواحل آمریکای شمالی

دانشمندان موسسه  Woods Hole Oceanographic Institution طی آزمایشاتی از اندازه گیری مقادیر ناچیز سزیم 134 و سزیم137 از آب دریا در منطقه ونکوور خبر داده اند. این موسسه تاکید کرده است مقادیر سنجش شده ناچیز تر از حدی هست که بر سلامت انسان تاثیرگذار باشد.

خبر را در لینک زیر بخوانید. 

Fukushima radiation has reached North American shores