ورود ۱۳ استان کشور به مرحله تنش شدید آبی

یازده استان درگیر تنش آبی، ۱۳ استان تنش شدید آبی و ۷ استان در خطر کمبود آب قرار دارند و هیچ یک از مناطق حتی در شمال ایران در شرایط مرطوب و نرمال قرار ندارند که گویای زنگ خطر جدی بحران آب در ایران است.

بر اساس شاخص پایش منابع آب کشور در نیمه نخست سال آبی جاری، ۷ استان کشور در گروه مناطق مواجه با کمبود آبی قرار گرفت. همچنین ۱۳ استان کشور در دسته مناطق دارای “تنش آبی شدید” قرار دارند که این استان‌ ها شامل اصفهان، ایلام، تهران، البرز، خوزستان، زنجان، قم، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان هستند.

در طبقه‌ بندی استان‌ های کشور براساس شاخص پایش منابع آب از مهرماه تا اسفندماه سال ۹۳، استان‌ های کشور در ۶ دسته مرطوب، نرمال، قابل تحمل، دارای تنش آبی، دارای تنش آبی شدید و کمبود آب طبقه‌ بندی شده‌ اند که استان‌ های بوشهر، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد در رده مناطق مواجه با کمبود آب قرار گرفته‌ اند.

بر این اساس، ۱۱ استان کشور نیز شامل آذربایجان‌ شرقی و غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و رضوی، سمنان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و مازندران در دسته مناطق درگیر با “تنش آبی” گزارش شده‌اند.

بر طبق این گزارش، هیچ استانی از نظر شاخص پایش منابع آب در سال آبی ۹۴-۹۳ در دسته‌ های مرطوب، نرمال و یا حتی قابل تحمل قرار ندارند. طبق نقشه طبقه‌ بندی استان‌ های کشور بر اساس شاخص پایش منابع آب، نیمه جنوبی و جنوب‌ شرقی کشور در دسته مناطق درگیر با کمبود آب قرار دارند. منبع