آخرین دلونشته محمد درویش را خوانده اید ؟؟؟؟

درود

دلنوشته ای مربوط به 28 اسفند 93
سخنی که در نگاه اول مرا نگران کرد
اما خوب که خود را در جایگاه محمد درویش قرار دادم فهمیدم که:

حال و هوای درویش خان عزیزمان شباهت زیادی به حال و هوای پرندگان مهاجر در اوخر اسفند ماه دارد.
او امروز دچار بی قراری سفر شده .
بی قراری پرواز.
بی قراری شکستن صفوف ارتش نه چندان انسانی زیاده خواهان و دشمنان طبیعت .
هر چند درویش در روزهایی که در سازمان بود دست از حمایت های پیشین خود برنداشت .
امیدوارم هر آنچه برای طبیعت وطنم مناسب است اتفاق بیفتد .

علیرغم اختلاف نظرهایی که شاید وجود داشته باشد و آنهم بواسطه استقلال فکری ماست نه پیروی کورکورانه باید بگویم .
درویش عزیز طی این سالهایی که هم را میشناسیم کمک بسیار جدی و موثری را برای رفع مشکلات میانکاله داشته و ورای دوستی دیرینه، شخصیتش برایم بسیار محترم است .
شاید باید امروز به او خسته نباشید بگوییم

خسته نباشی و همواره در اوج باشی درویش خان عزیز

http://mohammaddarvish.com/i/archives/2185