کتاب هواشناسی کوهستان

انجمن حفظ محیط کوهستان اقدام به ترجمه‌ی کتاب هواشناسی کوهستان، مبانی و کاربردها نموده است.

این کتاب نوشته‌ی دیوید وایتمن است و به کوشش دکتر فرامرز خوش اخلاق، شبنم هادی نژاد صبوری، نیما فرید مجتهدی، و دکتر ابراهیم اسعدی اسکویی ترجمه و توسط انتشارات ایلیا منتشر شده است.