فراخوان بورس تحقيقاتي يونسكو براي شيمي سبز 2015

یونسکو با ارسال نامه ای به کشورهای عضو، بورس تحقیقاتی UNESCO/PhoseAgro/IUPAC را برای سال 2015 اعلام کرده است.

بورس فوق در زمینه شیمی سبز حداکثر تا مبلغ 30،000 دلار به پژوهشگران جوان کمتر از 35سال و دارای مدرک دکتری در رشته شیمی تعلق می گیرد که حداقل سه مقاله چاپ شده در انتشارات معتبر داشته باشند و پروژه های نوآورانه ای را پیشنهاد دهند که نتایج آن، پاسخی به یک یا تعدادی از اصول 12 گانه شیمی سبز باشد و آن را در طول یکسال اجرا کنند.

شیمی سبز یک علم فرابخشی است که محدوده وسیعی از بیوشیمی، ژئوشیمی و شیمی فیزیک تا بیوتکنولوژی را در بر می گیرد و به محیط زیست پاکتر و سلامت بیشتر و همچنین صرفه جویی انرژی منجر می شود. علاقمندان می توانند برای دریافت راهنما و فرم های مربوط و نشانی کمیته علمی داوران به سایتwww.unesco.org مراجعه کنند. 

شیمی سبز، که شیمی پایدار نیز نامیده می شود،در زمره فلسفه تحقیقاتی شیمی و مهندسی شیمی قرار دارد که هدف آن طراحی محصولات و فرآیندهای سازگار محیط زیست است.

این اقدام به منظور کاهش و یا به حداقل رساندن خطرات ناشی از مواد شیمیایی و جلوگیری از آلودگی در محیط زیست انجام می شود.