مناظره در مورد آشوراده

مناظره‌ی سه نفره‌ای با حضور نماینده‌ی مجری طرح آشوراده، محمدرضا یزدان‌پناه که در سوابق خود مدیرعاملی منطقه‌ی آزاد کیش را دارد و ارگ جدید بم نیز جزو رزومه‌ی کاری او محسوب می شود، عباس محمدی فعال محیط زیست، و حمیدرضا درودیان استاد دانشگاه و فعال محیط زیست [هر دو، عضوستاد مردمی نجات آشوراده“] در مورد طرح گردشگری در آشوراده در کافه خبر برگزار شد. شرح میزگرد را در ادامه می خوانید: خبرآنلاین