پیش‌بینی افزایش 2.5 درصدی گازهای کربنی در 2015

میزان انتشارات گازهای کربنی در جهان در سال 2015 میلادی حدود 2.5 درصد افزایش می‌یابد.کارشناسان بر اساس تحلیل‌های «پرایس واتر» پیش‌بینی کردند که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کربنی در سال 2015، حدود 2.5 درصد افزایش می‌یابد که این میزان نسبت به سال 2013 بیشتر اما در مقایسه با 10 سال گذشته کمتر است.

بنابراین گزارش در صورتی که کربن‌زدایی از صنایع سالانه تا 0.9 درصد صورت گیرد باز هم رشد 2.5 درصدی این گازها تا سال 2015 مشاهده خواهد شد.به گزارش ایسنا به نقل از «ریسپاند کلایمت چنج»، به رغم تلاش‌ها برای کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی، کاهش گازهای کربنی در تولیدات ناخالص داخلی، سالانه حدود یک درصد در سال است.

میانگین انتشار گازهای گلخانه‌ای طی 10 سال گذشته بدون احتساب دوره بحران‌های مالی 2007 تا 2012، سالانه برابر با 3.8 درصد بوده که پیش بینی 2.5 درصدی برای انتشار این گازها در سال 2015 نشان می‌دهد دولت‌ها تا حدودی در کاهش این گازها موفق عمل کرده‌اند. نرخ انتشار این گازها در زمان بحران‌های اقتصادی که صنایع فعالیت کمتری داشتند، 1.8 درصد بوده است. سطح آلودگی‌های کربنی در اتحادیه اروپا از سال 1990 تاکنون به شدت کاهش یافته است. دانشمندان هشدار داده‌اند که تاثیر تغییرات جوی به خصوص در کشورهای فقیر بسیار فاجعه بار است.

گزارش پرایس واتر از شاخص کربن در صنایع، هشدار داده کشورهای جهان باید برای جلوگیری از خطرات زیست محیطی، صنایع خود را از انتشار گازهای کربنی پاک‌سازی کنند و سرعت آن باید به 6.2 درصد در سال از هم اکنون تا سال 2020 برسد. این سرعت پنج برابر سرعت کنونی است و مستلزم کاهش سالانه 2.3 درصدی از میزان انتشار این گازها است.