صادقانه قضاوت کنیم: آلودگی هوا نتیجه وارونگی دماست.

سلامت نيوز:دعوا بر سر آلودگي هوا و تاثيرات بنزين آلوده همچنان ادامه دارد.با وجوديکه صبح روز سه شنبه هواي تهران در شرايط سالم قرار داشت باز هم دلواپسان دست به توليد اخبار کذب و بدور از انصاف زده و سازمان حفاظت از محيط زيست را مورد آماج حملات قرار داده اند که چرا با وجود عرضه بنزين وارداتي که به گفته رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست از استانداردهاي لازم برخوردار است همچنان هواي تهران آلوده است.
اين در حاليست که يوسف رشيدي ، سرپرست مرکز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان محيط زيست در گفت و گو با خبرنگار سلامت نيوز با بيان اينکه : « يک شبه نمي توان مشکل آلودگي هواي تهران را حل کرد و نمي توانيم معجزه کنيم.» خاطر نشان کرد:« تجربه کشورهاي دنيا نشان داده با يک برنامه ريزي منسجم و مرتب و اصولي مي توان اين کار را انجام داد»

سرپرست مرکز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينکه در زمينه کنترل آلودگي هوا عقب ماندگي هاي زيادي داريم، به تعويق استانداردسازي خودروها از سال 84 تا 93 اشاره کرد و گفت:« يک شبه نمي توان مشکل آلودگي هواي تهران را حل کرد بايد پرسيد چرا وقتي در اين سال ها استانداردسازي خودروها به تعويق مي افتاد هيچ کسي اعتراضي نداشت؟درحال حاضردر سازمان اقداماتي براي استانداردسازي خودروها و سيستم يکپارچه معاينه فني و برنامه هاي زياد ديگري را براي اجرا داريم».

وي با تاکيد براينکه دليل تداوم آلودگي هواي تهران در هفته اخير مسئله وارونگي دما بوده است؛گفت:« اگر آلودگي توليد نمي کرديم حتي اگر وارونگي دما هم داشتيم مشکل آلودگي هوا را نداشتيم اما وقتي خودروها، منازل وصنايع آلودگي توليد مي کنند توان اتمسفر براي جا به جايي و رقيق کردن آلاينده ها در فصل زمستان کم مي شود بنابراين انباشت آلودگي را در سطح زمين داريم. قطعا اگر شرايط خودروها و سوخت مان خوب پيش رود شاهد کمتر آلوده بودن شرايط هوا خواهيم بود».
يوسف رشيدي در گفت و گو با خبرنگار سلامت نيوز با بيان اينکه هواي امروز تهران در شرايط سالمي قرار دارد؛گفت: «البته ميدان ديد مي تواند يکي از شاخصه هاي آلودگي هوا باشد اما براي اعلام وضعيت آلودگي هوا به ميدان ديد اکتفا نمي کنيم.همانطور که مي دانيد عوامل مختلفي از جمله ذرات معلق در هوا و يا بخار آب در کاهش ميدان ديد موثر است».
وي در ادامه با اشاره به آمارهاي وضعيت هواي تهران در سال گذشته و امسال،تاکيد کرد:« اگر بخواهيم صادقانه راجع به آلودگي هوا بحث کنيم آنچه مد نظر است داده هاي آلودگي هوا است که در مقايسه وضعيت هواي تهران در امسال با سال گذشته مي بينيم که تعداد روزهاي سالم و پاک بيشتر و تعداد روزهاي ناسالم کمتر شده است».

رشيدي با تاکيد بر اينکه در سازمان حفاظت از محيط زيست نه به دنبال اختراع و نه به دنبال اکتشاف هستيم؛خاطرنشان کرد: «مي خواهيم از تجارب موفق دنيا در سازمان استفاده کنيم.سوخت استاندارد،خودروي استاندارد ،حمل و نقل عمومي و دولت الکترونيک همه مجموعه اقداماتي است که در سازمان حفاظت از محيط زيست به دنبال آن هستيم».

وي درباره کيفيت بنزين هاي وارداتي که از سوي برخي زيرسئوال رفته است؛گفت:«برخي واحدهاي پتروشيمي کشورمان براي توليد يکسري از حلال ها و يکسري از ترکيباتي ايجاد شده است که ترکيباتي مثل خوراک نفت را مي گيرند و تبديل به بنزن و ترکيبات آروماتيک ديگر مي کنند که عدد اکتان بالايي دارند. درصد اينها در بنزين بايد مشخص شود».

رشيدي ادامه داد:«آنچه سازمان حفاظت از محيط زيست بر آن تاکيد دارد اين است که طبق استاندارد مصوب کشور حداکثر آروماتيک سوخت 35 درصد و حداکثر بنزن يک درصد است و به هر ترتيبي که اين سوخت بخواهد توليد شود چه در پالايشگاه ها و چه از سوي پتروشيمي ها بايد اين استانداردها رعايت شود.»
وي افزود:« بنزين از ترکيب چند واحد مختلف به عنوان يک فرآورده توليد مي شود.چون همه پالايشگاه ها واحدهاي ريفرميت دارند که شبيه واحدهاي پتروشيمي است و براي اکتان افزايي هم ترکيبات خطي را به ترکيبات حلقوي و آروماتيک تبديل مي کنند که باعث افزايش عدد اکتان مي شود بنابراين اگر ترکيبات پتروشيمي را اضافه کنيم احتمال اينکه ترکيبات بنزن و آروماتيک بالا رود هست.ولي ما مي گوييم حداقل استانداردي که در کشور مصوب شده بايد رعايت شود که اين استاندارد 4904 است و تقريبا معادل با استاندارد يورو4 اروپا است».

رشيدي با تاکيد بر اينکه سازمان حفاظت از محيط زيست هيچ نقشي در واردات بنزين ندارد؛گفت:« بنزين جزء فرآورده هايي است که استاندارد اجباري دارد بنابراين وظيفه نظارت بر واردات بنزين هم در مرحله توليد،واردات و پخش بر عهده سازمان ملي استاندارد است بنابراين آنها بايد پاسخگو باشند که وضعيت بنزين وارداتي به چه صورتي است چون سازمان سازوکاري براي واردات و چک کردن مبادي ندارد و اين مسئله قانونا بر عهده سازمان ملي استاندارد گذاشته شده است که حتما مي توانند پاسخگو باشند».

وي ادامه داد:« سازمان به دنبال اين است که سوخت مصرفي در کشور استاندارد باشد مخصوصا ترکيبات آروماتيک و بنزن و گوگرد آن و اگر به کيفيت هوا نگاه کنيم مي بينيم که ميزان دي اکسيد گوگرد در هوا به دليل توزيع سوخت مناسب براي خودروهاي ديزلي و سواري پايين آمده است و اگر کيفيت هوا را در آمار و ارقام مقايسه کنيم مي بينيم تعداد روزها ناسالم کم شده است.قطعا اينطور نيست که فقط با يک عامل مشکل آلودگي هوا برطرف شود بلکه کنترل آلودگي هوا عوامل متعددي دارد و بايد همه موارد را در نظر بگيريم».

رشيدي با بيان اينکه در زمينه کنترل آلودگي هوا عقب ماندگي هاي زيادي داريم؛گفت:«در کشور فرانسه که از نظر سوخت استاندارد،خودروهاي استاندارد، وضعيت حمل و نقل عمومي و صنايع وضعيت بسيار بهتري نسبت به کشور ما دارد سال گذشته به دليل تداوم آلودگي هوا به دليل وارونگي دما به مدت پنج روز مجبور به اجراي طرح زوج و فرد در پاريس شد و اين مشکلي است که حتي براي کشورهاي اروپايي هم پيش مي آيد ما که خيلي از اين کشورها عقب تر هستيم و اينطور نيست که حتما سال بعد خبري از آلودگي هوا نباشد چون عقب ماندگي هاي بسياري در آلودگي هوا، صنايع و خودروهاي فرسوده و موتورسيکلت ها داريم ».

وي با انتقاد از به تعويق افتادن بحث استانداردسازي خودروها از سال 84 تا 93 ؛ گفت:« بايد پرسيد چرا وقتي در اين سال ها استانداردسازي خودروها به تعويق مي افتاد هيچ کسي اعتراضي نداشت؟درحال حاضردر سازمان اقداماتي براي استانداردسازي خودروها و سيستم يکپارچه معاينه فني و برنامه هاي زياد ديگري را براي اجرا داريم».

رشيدي با تاکيد بر اينکه بايد حرکت مثبت رو به جلويي داشته باشيم وبتوانيم تعداد روزهاي آلوده را کم کنيم ؛خاطرنشان کرد:« يک شبه نمي توان مشکل آلودگي هواي تهران را حل کرد و نمي توانيم معجزه کنيم. تجربه کشورهاي دنيا نشان داده با يک برنامه ريزي منسجم و مرتب و اصولي مي توان اين کار را انجام داد».

وي در پاسخ به اينکه حل مشکل آلودگي هواي تهران چه مدت طول مي کشد؛گفت:«در اين زمينه دو بحث داريم اول اينکه اقدامات کاهش آلودگي هوا را به طور پيوسته دنبال کنيم بحث ديگر مسئله هواشناسي و مسئله وارونگي دما است که حتي کشورهاي اروپايي هم اين بحث را دارند اما بايد مقدار آلودگي هوا را با راهکارهاي مديريتي و فني به حداقل برسانيم».

حال اين سوال مطرح است وقتي يک مرجع علمي در کشور بنابر وظيفه سازماني خود تمام تلاشش را براي برطرف کردن معضل آلودگي هوا در يک دوره کوتاه مدت کرده عده اي که تخصصي در اين زمينه ندارند چگونه و بر اساس و چه اسنادي افکار عمومي را مشوش ميکنند ؟!
آيا جز اين است که عده اي در ماجراي توليد بنزين آلوده در کشور دست داشته و به جاي اينکه پاسخگوي افکار عمومي باشند ، نه تنها با انتشار اين مطالب فرار رو به جلو دارند بلکه منافعشان را در خطر ديده اند. بر اساس اصول شرعي و قانوني خود را در پيشگاه خداوند و مردم ايران پاسخگو نمی بينند و فقط به دنبال جو سازي رسانه اي هستند؟
در آخر بايد گفت که سلامت جسمي و رواني مردم را بازيچه سیاست بازی خود نکنيد و بگذاريد يک سازمان تخصصي با طرح و برنامه هاي خود شر آلودگي هواي تهران و کلان شهرها را براي هميشه از سر مردم وا کند .