شب چله و سرمایه‌ی اجتماعی

سنت زیبای شب‌نشینی و گفتگوهای صمیمانه را پاس بداریم، و در این درازترین شب سال به جای سر فرو بردن در گوشی‌های همراه یا هرگونه ارتباط مجازی دیگر، با خانواده و دوستان شنید و گفت داشته باشیم. اختلاف‌ها را کنار بگذاریم، صمیمیت‌ها را تعمیق بخشیم، و نقشه‌راهی برای افزایش ارتباط‌ها و یاری رساندن به ضعیف‌ترها و گرفتاران طرح‌ریزی کنیم.

از زیبایی‌های طبیعت بگوییم، و از ضرورت تلاش برای حفاظت از آن. قدردان باشیم که در سرزمینی با تنوع آب و هوایی، و با تغییرات فصلی چشم‌گیر زندگی می‌کنیم؛ سرزمینی که دامنه‌ی تغییر شب‌ها و روزهایش در طول سال به شش هفت ساعت می‌رسد.

شب چله، شب دیدار، بر شما خجسته باد.