توجه ویژه به زیست بوم های طبیعی و احیای تالاب ها و پایش های محیط زیست در لایحه بودجه سال 1394

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست توجه ویژه دولت به زیست بوم های طبیعی کشور بویژه حفاظت و احیا دریاچه ها و تالاب های کشور را از نقاط قوت لایحه بودجه سال 1394 عنوان کرد. 

به گزارش پام(پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست) احمد علی کیخا ضمن تاکید بر اهمیت توجه هر چه بیشتر به احیای زیست بوم های طبیعی کشور، گفت: در این زمینه به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد 10 درصد از منابع ورودی سال 1394 را به صورت ریالی برای بخش های آب، کشاورزی و محیط زیست نزد بانک های دولتی و خصوصی داخلی سپرده نگهداری کند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بازتاب توجه دولت به مسایل حوزه محیط زیست در تدوین لایحه بودجه سال 94 ادامه داد: برای اولین بار مبلغ 600 میلیارد ریال از درآمدهای وصول شده توسط سازمان امور مالیاتی در خصوص اخذ عوارض آلایندگی به سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای عملیات کنترل آلودگی های محیط زیست، آموزش و توانمند سازی جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد برای مشارکت در اجرای حفظ محیط زیست، احیای تالاب ها و رودخانه های کشور و تقویت امر نظارت و پایش محیط زیست اختصاص یافته است.

کیخا افزود: برهمین اساس مبلغ 550 میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات بند ش ماده 224 برای مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیده هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی و حفاظت از تالاب ها، دریاچه ها و احیاء و پایش آن در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.