آزمایشگاه مرجع کنترل کیفی مالچ راه اندازی می شود.

آزمایشگاه مرجع کنترل کیفی مالچ های (خاکپوش) مورد استفاده دربیابان زدایی با حمایت ستاد توسعه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به زودی راه اندازی می شود. به گزارش ایرنا از روابط عمومی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، دکتر حسینعلی بهرامی، دبیر ستاد توسعه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی درخصوص این آزمایشگاه افزود:آزمایشگاه مرجع کنترل و ارتقای کیفی مالچ های مورد استفاده در بیابان زدایی با هدف کنترل و ارزیابی کیفی تمامی مالچ های مختلف کشور طراحی شده است و با حمایت مالی و معنوی ستاد توسعه آب، خشکسالی،فرسایش و محیط زیست معاونت علمی راه اندازی می شود.

وی بیان کرد: در این آزمایشگاه که در پژوهشکده زیست فناوری سازمان پژوهش علمی وصنعتی ایران ایجاد شده، تمامی تجهیزات وامکانات جهت کنترل کیفی و ارزیابی مالچ ها (خاکپوش ها) نیز تهیه شده است.
بهرامی اظهارکرد: تمامی پژوهشکده های مستقر درسازمان پژوهش علمی وصنعتی ایران، گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس و آزمایشگاه حمایتی سازمان پژوهش ها از جمله نهادهایی هستند که می توانند این آزمایشگاه را در جهت تامین برخی امکانات و تجهیزات ارزیابی یاری کنند. وی به انعقاد تفاهم نامه سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایران با شرکت راه آهن اشاره کرد وگفت: تمامی ارگان ها و شرکت های بخش خصوصی که مالچ تولید می کنند پس از ارزیابی و تعیین صلاحیت می توانند بر روی بخش هایی از مناطقی که درگیر خطوط ریلی هستند کار کنند.

دبیر ستاد توسعه آب، خشکسالی،فرسایش و محیط زیست معاونت علمی اظهارکرد: این سازمان در تلاش است تا با رییس سازمان محیط زیست نیز تعاملاتی را در خصوص دریافت مجوز آزمایشگاه معتمد برقرار کند تا تولید کنندگان مالچ های مختلف در هر بخش محصول خود را برای تایید نهایی به آزمایشگاه مرجع کنترل و ارتقای کیفی ارسال کنند.

وی با اشاره به اینکه مالچ ها هم در مناطق بحرانی گرد و غباری و هم در ثبیت شن های روان و تپه های ماسه ای مورد استفاده قرار می گیرد گفت: یکی دیگر از امکانات این ازمایشگاه، ارزیابی و کنترل کیفی مالچ هایی است که در زمینه زیباسازی فضاهای شهری مورد استفاده قرار می گیرد.بهرامی تصریح کرد: با توجه به اینکه این آزمایشگاه خود امکان تولید انواع مالچ ها را دارد اما فرمی را نیز آماده کرده تا تولید کنندگان مالچ های مختلف، نمونه های خود را برای ارزیابی و کنترل کیفی به این آزمایشگاه ارسال کنند.

وی با اشاره به اینکه آزمایشگاه مرجع کنترل کیفی مالچ ها زیرساخت های لازم برای ارزیابی و ارتقای کیفیت مالچ های مختلف را دارد گفت: سازمان پژوهش علمی وصنعتی ایران در کنار این آزمایشگاه یک مزرعه آزمایشی را تشکیل داده تا بعضی از نمونه ها در این مزرعه تست شود.