سرمایه گذاری برای ساخت سدهای بزرگ را متوقف کنید !

حدود 200 سازمان غیردولتی با انتشار نامه‌ای خطاب به رهبران جهان خواستار پایان سرمایه گذاری روی احداث سدهای بزرگ شدند.این نامه که در خلال اجلاس جهانی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در شهر «لیما» منتشر شده یک پیام ساده دارد و آن این است که «سدهای آبی بزرگ، انرژی پاک محسوب نمی‌شوند.»

در این نامه اشاره شد: اگرچه «برق آب» اغلب به عنوان یک انرژی پاک و تجدیدپذیر محسوب می‌شود اما احداث سدهای بزرگ از نظر تاریخی باعث بروز مشکلات اجتماعی و زیست محیطی شده‌اند.به گزارش ایسنا به نقل از مونگابی، احداث این سدها منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای، اختلال در فرایندهای اکولوژیک و جابه‌جایی حیات وحش، آلودگی،‌ اختلافات اجتماعی و آوارگی مردم بومی می‌شود. این سازمان‌ها از سرمایه گذاران بین المللی و سازمانهای توسعه می‌خواهند اختصاص بودجه برای احداث سدهای بزرگ از طریق فرآیندهایی نظیر «فرآیند توسعه سبز» و «بودجه آب و هوای پاک» را متوقف کنند.

آنها در این نامه همچنین خواستار شفافیت بیشتر در فرآیند تصمیم گیری برای تولید انرژی شده و از رهبران تصمیم گیرنده جهان خواستند تا بازدهی انرژی را اولویت بندی کرده و انرژی‌های تجدید پذیر نظیر انرژی خورشیدی، باد و سوختهای زیستی را از تمرکز درآورده تا بتوانند نیازهای آینده به انرژی را پاسخگو باشند.