2050،سال پایان استفاده از سوخت‌های فسیلی است؟

شرکت‌کنندگان در اجلاس اخیر تغییرات آب و هوایی سازمان ملل قصد دارند تا میانه قرن حاضر به استفاده از سوخت‌های فسیلی در صنایع پایان دهند.در این اجلاس، حاضران تلاش می‌کنند تا به یک مسیر مشترک در رساندن نرخ تولید آلاینده‌ها به صفر دست یابند.

حاضران در این اجلاس بر قطع انتشار آلاینده‌های کربنی تا سال 2050 میلادی تاکید دارند. در حال حاضر این یک نسخه جدید از اتفاقاتی است که طی یکسال آینده رخ خواهد داد و سبب شکل گیری یک پیمان جهانی جدید خواهد شد که در پاریس به امضا خواهد رسید. اگرچه یکسال زمان طولانی به نظر می‌رسد اما برای مذاکرات آب و هوایی سازمان ملل زمان زیادی محسوب نمی‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از گاردین،در صورتی که شعار «قطع کامل آلاینده‌ها تا سال 2050 میلادی» محقق شود،‌ این دستاورد به معنای پایان استفاده از سوخت‌های فسیلی در صنایع خواهد بود.