من‌ و محیط زیست !

انتخاب بهترین تصاویر از مسابقه «من و محیط زیست» که از سوی آژانس محیط زیست اروپا برگزار شد با شرکت 48 عکس از 34 کشور اروپا آغاز شده است.آژانس محیط زیست اروپا، 48 عکس از 34 عکاس را به‌ عنوان کاندیدای شرکت در مسابقه عکس با موضوع «من و محیط زیست» برگزیده و نظرسنجی برای انتخاب بهترین عکس تا تاریخ 15 نوامبر برای شرکت عموم علاقمندان ادامه خواهد یافت.

به گزارش گاردین، برنده این مسابقه که از سوی مردم انتخاب می‌شود، صاحب جایزه 500 یورویی خواهد شد. ضمنا برنده سایر بخش‌های این مسابقه توسط هیئتی از متخصصان انتخاب خواهد شد. برخی تصاویر برگزیده برای شرکت در این مسابقه در روزنامه گاردین منتشر شده است ؛