توافق سران اتحادیه اروپا بر سر تغییرات جوی

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل ، رومپی گفت :بر سر کاهش دست کم 40 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2030 که بلند پروازانه ترین و از نظر هزینه کاراترین و منصفانه ترین راه حل در جهان است . بر سر سیاستگذاری انرژی جوی اتحادیه اروپا در سال 2030 توافق شده است . ‘

این توافق پس از مذاکرات دشواری که حدود هشت ساعت طول کشید و طی آن روسای کشور و دولت 28 عضو اتحادیه بر سر رسیدن به بهترین توافق به چانه زنی پرداختند حاصل شده است. رومپی در یک پیام توییتر دیگر گفت : این توافق ‘ خبر خوشایندی برای جو زمین و سلامت شهروندان و مذاکرات بین المللی در مورد تعییرات جوی در پاریس در سال 2015، اشتغال پایدار ، امنیت انرژی و ایجاد رقابت است . ‘

خوزه مانویل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نیز گفته است که این توافق اتحادیه اروپا را در مسیر حرکت تا پیش از تصمیم گیریهای بیشتر در کنفرانس سال اینده پاریس قرار می دهد که هدف از برگزاری آن به روز کردن قراردادهای کلیدی سال 1997 کیوتو برای برخورد با تغییرات جوی در جهان است .