عوارض خطرناک فلزات سنگین بر سلامت انسان ها

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اولویت کاری این دفتر برای توانمندسازی آزمایشگاه های ادارات کل حفاظت محیط زیست در سال جاری، گفت: در جدیدترین اقدام انجام شده در این راستا آزمایشگاه های چهار استان دیگر کشور به دستگاه های اندازه گیری فلزات سنگین مجهز می شوند.

شینا انصاری با اشاره به اولویت کاری این دفتر برای توانمندسازی آزمایشگاه های ادارات کل حفاظت محیط زیست کشور در سال جاری، گفت: در جدیدترین اقدام انجام شده در این راستا، برای چهار استان، دستگاه های اندازه گیری فلزات سنگین به ارزش 25 میلیارد ریال تهیه و در مرحله نصب و راه اندازی است که پس از تجهیز این استان ها، در مجموع 29 استان کشور مجهز به دستگاه‌های اندازه گیری فلزات سنگین می شوند.

انصاری افزود: نصب و راه اندازی و آموزش نحوه استفاده از این دستگاه ها در دو استان کرمانشاه و آذریایجان غربی به اتمام رسیده و در دو استان سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد در دست اقدام است.وی با اشاره به عوارض خطرناک فلزات سنگین بر سلامت انسان و سایر موجودات زنده، اظهار داشت: امروزه تجمع فلزات سنگین در آب، هوا و خاک یک معضل مهم زیست محیطی محسوب می شود.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با یادآورری اینکه فلزات سنگین از منابع طبیعی و انسان ساخت وارد محیط زیست می شوند، گفت: این مواد نه قابلیت تجزیه زیستی دارند و نه می توانند توسط بدن متابولیزه شوند.

انصاری ادامه داد: این عناصر خاصیت تجمعی در بدن موجودات زنده دارنند و به دلیل همین آثار زیان بار، شناسایی و اندازه گیری این فلزات بسیار حائز اهمیت است.وی با بیان برخی از ویژگی های دستگاه های جدید، اظهار داشت: دستگاه مرکوری آنالایزر برای سنجش جیوه و دستگاه جذب اتمی برای اندازه‌گیری و آنالیز عناصر مختلف از جمله روی، آهن، کروم، کادمیوم، سرب، نیکل، وانادیوم، جیوه، آرسنیک و مس مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست افزود: سرعت و دقت بالای آنالیز از مزیت‌های دیگر این دستگاه ها است که به کارشناسان اجازه می‌دهد با اطمینان بیشتری کنترل نمونه‌ها و سنجش میزان فلزات سنگین را پیگیری کنند.

انصاری با تاکید بر میزان دقت دستگاه جذب اتمی برای سنجش عناصر در حد ppb وppm (از قسمت در میلیون تا قسمت در بیلیون)، تصریح کرد: نمونه برداری و آنالیز فلزات سنگین موجود در پساب های صنعتی کشاورزی و خانگی، روان آب های سطحی و آب های زیرزمینی، انواع گیاه و خاک و حتی در رسوبات و بافت موجودات دریایی و لجن ها و مقایسه نتایج آنالیز با نمونه های استاندارد مرجع، کمک می کند تا کارشناسان گام های موثری برای رفع خطرات و تهدیدات بردارند.