دو فروچاله دیگر در دریاچه ارژن ایجاد شد

اخیرا دو فروچاله دیگر در دریاچه ارژن فارس ایجاد شده تا تعداد آنها به سه مورد برسد، فروچاله هایی که ناشی از فعالیتهای انسانی ایجاد شده و در حال بلعیدن آب دریاچه هستند.منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان در بخش جنوبی رشته کوههای زاگرس و در 60 کیلومتری شیراز قرار دارد. بلندترین ارتفاعات این منطقه رویشگاه سرو کوهی است. کمی پایین تر از قله، جنگل بلوط شروع شده و بخش عمده منطقه را تا دشت برم می پوشاند.

این منطقه در سال 1351 با وسعت 191 هزار هکتار به عنوان پارک بین المللی انتخاب و در سال 1353 با وسعت 65 هزار هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده معرفی شد.طی چند سال اخیر که کم آبی در استان فارس پدیدار شد، در دریاچه ارژن نیز یک فروچاله دیده شده بود که باعث میشد آب این دریاچه به سمت فروچاله برود.اما اخیرا دو فروچاله دیگر نیز در این دریاچه دیده شده که محققان زمین شناسی از این فروچاله ها اظهار نگرانی می کنند.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور(مركز شيراز) با اظهار نگرانی از افزایش فرونشست زمین در استان فارس و ایجاد فروچاله ها به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه فرونشست زمین در دشتهای استان به قدری زیاد شده که نگران کننده است.طهمورث یوسفی بیان کرد: یکی از دلایلی اصلی ایجاد این فرونشستها استفاده بی رویه از منابع آبی است که خطرات زیادی را به همراه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد فروچاله در دریاچه ارژن بیان کرد: طی چند سال گذشته به دلیل برداشت بی رویه آب یک فروچاله یا حفره در این دریاچه ایجاد شده بود که اخیرا با بررسیهای صورت گرفته علاوه بر آن دو فروچاله دیگر نیز مشاهده شده است.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور(مركز شيراز) با اظهار نگرانی از تکامل و ایجاد این دو فروچاله گفت: این فروچاله ها منجر به بلعیدن آب دریاچه شده و در دراز مدت می تواند تاثیرات زیادی داشته باشد.وی  در ادامه با اشاره به اینکه این دریاچه بر روی گسل قرار دارد، افزود: این دریاچه بر روی گسل فعال راستگرد قرار دارد که این موضوع نیز در تشدید فروچاله ها تاثیرگذار است.

یوسفی ادامه اد: متاسفانه افزایش تعداد فروچاله های دریاچه ارژن زهکش کردن آب را در آینده به همراه دارد از این رو مسئولان امر باید هرچه سریعتر تدابیر ویژه ای اتخاذ کنند.مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور(مركز شيراز) گفت: یکی از دلایل اصلی این امر و خشک شدن دریاچه دخالت انسان بوده زیرا با حفر چاه و کشاورزی اطراف دریاچه از ورود آب به داخل آن جلوگیری کرده که در نهایت منجر به خشک شدن آن شده است.

 مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور(مركز شيراز) در رابطه بامكان تشكيل فرونشست نیز اظهار داشت: در حاشيه نواحي در حال فرونشست حوضه آبرفتي، در نزديكي رخنمون سنگ بستر در دشت،نواحي كه سنگ بستر توسط ضخامت كمي از آبرفت پوشيده شده وتغيير رخساره در رسوبات آبرفتي به وجود مي آيد.

یوسفی افزود: پدیده فرونشست زمین ناشی از برداشت آبهای زیرزمینی بیشتر از میزان بارندگیهای است و زمانی که میزان برداشت از آبهای زیرزمینی بیشتر از میزان تغذیه آبخوان‌ها باشد، سطح آب زیرزمینی پایین رفته و فرونشست رخ خواهد داد.

 يوسفي گفت: حداقل بايد به جلوگيري از ادامه فعاليت از چاه هاي حفر شده غيرمجاز که در بسياري موارد تعداد آنها از چاههاي مجاز بيشتر است مبادرت كرد در غير اين صورت و با ادامه روند موجود، ضمن از دست دادن بخشهاي عظيمي از منابع آب براي هميشه ، پديده هايي نظير فروچاله ها و فرونشستهاي ناحيه اي با ابعاد نامعلوم و با آسيبهاي جبران ناپذير  باز هم به وقوع خواهد پيوست.

یک کارشناس حوزه محیط زیست در استان فارس نیز به خبرنگار مهر گفت: این حفره ها باعث فرار آب یا به تعبیری گریز آب شده که این امر در عدم احیای دریاچه ارژن تاثیر بسزایی داشته است.علمدار علمداری با اشاره به ضرورت ایجاد حوضچه هایی در این دریاچه گفت: باید با احداث این حوضچه ها و با انجام مطالعات گسترده نسبت به مهار سیلاب به داخل این حوضچه ها اقدام کرد تا پس از آن آب به سمت دریاچه ارژن مهار شود در غیر این صورت حفره ها آب را به سرعت می بلعند. +