حفظ محیط زیست با خاکستر سیگار

دانشمندان موفق شدند از خاکستر برجای مانده از سیگار برای جداسازی آرسنیک از منابع آب استفاده کند.گرچه استعمال سیگار لطمات جبران ناپذیری به سلامت انسانها وارد می کند اما اکنون این امکان فراهم شده تا حداقل از خاکستر آن جهت کمک به فرآیند تصفیه آب و جداسازی ترکیبات خطرناک آرسنیک از آن استفاده کرد.

تا پیش از این محققان موفق شده بودند از فیلتر سیگار جهت ساخت مواد مناسب برای ذخیره سازی انرژی و حتی در صنایع کشتی سازی استفاده کنند. بهره گیری در فرآیند تولید فولاد ضد زنگ از دیگر کاربردهای این قسمت از سیگار است. با این حال تاکنون هیچ ایده ای برای استفاده از خاکستر سیگار مطرح نبوده است.

اکنون گروهی از محققان آکادمی علوم چین توده خاکستر سیگار را با استفاده از اکسید آلومینیوم پوشانده و متوجه شده اند این ترکیب قابلیت آن را دارد که بخش قابل توجهی از آرسنیک سمی آب را جداسازی کند.وجود منافذ ریز در توده خاکستر این محققان را بر آن داشته است که از این ماده برای تصفیه آب استفاده کنند. ارزان قیمت بودن این تکنیک از جمله ویژگیهای این روش جدید به شمار می آید. +