نخستین نقشه جهانی جنگل‌ها

کارشناسان محیط زیست نقشه جهانی جنگل‌ها در سال 1990 میلادی را تهیه کردند که این نقشه به مقایسه جهانی نرخ جنگل‌زدایی در گذشته و حال کمک خواهد کرد.نقشه جهانی جنگل‌ها که توسط کارشناسان محیط زیست دانشگاه «مریلند» در مجله «تشخیص محیط زیست از راه دور» تهیه شده مبتنی بر داده‌های ماهواره‌ای «ناسا» است. این نقشه باکیفیت‌ترین تصویر از پوشش جنگلی در سال 1990 میلادی است که تاکنون منتشر شده است.

این نقشه با مطالعات جدیدی که منجر به تهیه نقشه‌های سال 2000 و 2005 میلادی از پوشش جنگلی شد،‌ سازگار است و به محققان این امکان را می‌دهد تا روند تغییرات پوشش جنگلی دهه 90 میلادی را ارزیابی و اندازه گیری کنند. در حال حاضر کارشناسان در حال تهیه نقشه‌ای هستند که تصویری از پوشش جنگلی در سال‌های 1975 و 2010 میلادی ارائه می‌دهد. پیش بینی می‌شود این نقشه در سال 2015 میلادی آماده شود.

به گزارش ایسنا به نقل از مونگابی، تهیه کنندگان این نقشه می‌گویند به زودی اطلاعات نقشه‌های مربوط به جنگل‌های کشورها در سال 1990 میلادی به صورت جداگانه منتشر می‌شود. تا پیش از ارائه این نقشه تنها منبع اطلاعاتی از جنگل‌های پیش از سال 2000 میلادی به گزارش‌های سازمان خواربار و کشاورزی آمریکا (فائو) محدود می‌شد که معمولا به دلیل تعریف متناقض از جنگل‌ها و روند جنگل‌زدایی در کشورها مورد انتقاد قرار می‌گرفت.اطلاعات و نقشه‌های جدید از وضعیت جنگل‌های سال 1990 میلادی در پایگاه اینترنتی www.landcover.org به صورت رایگان در دسترس عموم قرار دارد.