هم اندیشی دولتی ها و غیردولتی ها برای نجات گاوخونی

نشست مشورتی «نجات تالاب گاو خونی» با مشارکت مردم محلی روز شانزدهم مهرماه در شهرستان ورزنه برگزار شد. این برنامه که توسط جمعیت زنان مبارزه آلودگی محیط زیست اصفهان و با همکاری اداره کل محیط زیست استان اصفهان برگزار شده بود، نمایندگان برخی از سازمانهای غیردولتی زیست محیطی اصفهان، مدیران دولتی و نمایندگان کشاورزان از اصفهان و شهرستان ورزنه حضور داشتند.

در ابتدای این برنامه خوشه عظیم پور به نمایندگی از جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان و یوسف صیادپور به نمایندگی از اداره کل محیط زیست اصفهان در سخنان کوتاهی ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان ابراز امیدواری کردند این برنامه سرآغازی باشد برای توجه بیشتر به گاوخونی تا طرح احیای گاوخونی در برنامه ریزی کلان مدیران کشوری لحاظ شود.

ادامه این برنامه به تکنیک بارش افکار برای همفکری در خصوص مشکلات پدید آمده در اثر خشکی اختصاص داشت که با تسهیلگری خانم شهرزاد ضرغام انجام شده. حاضران در این نشست وضعیت گذشته، حال و آینده شهرستان ورزنه و تالاب گاوخونی را به شکل نوشتاری یا نقاشی طراحی کردند.
نوشته ها و طرح های شرکت کنندگان بررسی خواهد شد و در مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

سوء مدیریت بیشترین نقش را در خشک شدن زاینده رود داشته است
در بخش دیگری از این برنامه مقاله علمی توسط مهندس نوریان ارائه شد، نتایج تحقیقی که توسط ایشان انجام شده بود نشان می داد در طی چند دهه گذشته کم آبی و پرآبی بصورت متناوب بوده است و برخلاف باور عمومی، کم آبی و خشکسالی دلیل اصلی خشک شدن زاینده رود نمی باشد و کاهش نزولات جوی حداقل 15 و حداکثر 30 کمتر از متوسط دوره 30 ساله بوده است. پژوهش فوق نشان می داد سوءمدیریت صورت گرفته در سالهای گذشته بیشترین نقش را در خشکی زاینده رود و گاوخونی داشته است.

850 ایستگاه پمپاژ، آب زاینده رود را به یغما می برند
حشمت اله انتخابی، مدیر جمعیت طبیعت یاران یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود که با ارائه تصاویری از سرچشمه ها تا پایاب رودخانه نشان داد که برداشت بی رویه آب و تجاوز به حریم رودخانه باعث نابودی سرچشمه های این رودخانه شده است. تصاویر مستندی که توسط حشمت اله انتخابی و همکاران وی گرفته شده بود نشان می داد توسعه کشاورزی در بالا دست رودخانه اصفهان، شق آب توسط کانال، حفر چاه در حاشیه و حتی بستر رودخانه و وجود پمپ های انتقال آب در بالا دست رودخانه باعث شده حجم بسیار کمی آب به پشت سد زاینده رود منتقل شود.
انتخابی گفت: گفته می شود حدود 850 ایستگاه پمپاژ آب  زیر سد زاینده رود یعنی از سد تا پل کله وجود دارد که قطر آنها گاهاً تا 20 اینچ می رسد  که به اشکال مختلف به آب زاینده رود دست اندازی می کنند. این برداشت ها در دو استان چهارمحال  و بختیاری و استان اصفهان است.

زنده شدن زاینده رود در گرو عزم ملی است
مهندس شمس، عضو هیئت موسس انجمن آب سخنران پایانی این نشست بود بود که مردمان و مدیران حوزه زاینده رود با همدلی و همراهی با یکدیگر دعوت کرد و گفت نجات زاینده رود در گرو همه مردمان این استانها است و نباید اجازه دهیم تعداد انگشت شماری از افراد که در پی منافع کلان هستند به منافع عموم مردم صدمه بزنند.

امیدوار به احیای گاوخونی و زاینده رود هستیم
در ادامه این برنامه، مهندس حمید ظهرابی، مدیر کل اداره حفاظت از محیط زیست استان اصفهان در جمع حاضران در این مشورت حضور پیدا کرد و به صحبت و تبادل نظر در خصوص مسائل مرتبط به زاینده رود و گاوخونی پرداخت. مهندس ظهرابی با اشاره به تجربه پیشین ایشان در احیای تالاب «کم جان» در استان فارس اظهار امیدواری کرد با اتخاذ تدابیری می توان حیات را به گاوخونی برگرداند. وی افزود در سفر معاون اول رئیس جمهور به استان اصفهان پیشنهاد ستاد ملی احیای رودخانه زاینده رود از سوی این اداره کل مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است و امیدواریم با یک عزم ملی و همراهی همه مردم زاینده رود را زنده ببینیم.
در پایان این نشست مشورتی جمعی از کوشندگان زیست محیطی به همراه مدیر کل محیط زیست اصفهان و جمعی از معاونان و مدیران ارشد این اداره کل به تالاب گاوخونی رفته و از نزدیک در جریان وضعیت این تالاب قرار گرفتند.