سلامت آب‌های آزاد جهان در خطر

نتایج نخستین گزارش «نمایه سلامت اقیانوس‌های جهان» که برای اولین بار آب‌های آزاد را نیز دربرمی‌گیرد حاکی از وضعیت نامطلوب اقیانوس‌های جهان است.

«نمایه سلامت اقیانوس‌های جهان» از سوی کارشناسان مرکز تجزیه و تحلیل اکولوژیک دانشگاه «سانتا باربارا» کالیفرنیا با بررسی روی قطب جنوب و 15 ناحیه اقیانوسی و آب‌های آزاد خارج از قلمروی کشورهای جهان تهیه شده است.

در این نمایه کارشناسان با دادن نمره 67 از 100 و با اشاره به صید بی‌رویه، آلودگی محیط زیست، تغییرات آب و هوا و ضعف حفاظت به عنوان مشکلات اصلی اقیانوس‌ها و آب‌های آزاد ‌به وضعیت سلامت اقیانوس‌ها نمره ضعیف D اعطا کردند. با این حال بنابر اعلام کارشناسان، وضعیت آب‌های حدفاصل 322 کیلومتری از سواحل نسبت به سال 2012 میلادی بهتر شده و امتیاز آن‌ها بهبود یافته است.

به گزارش نشنال ژئوگرافی، گزارش اخیر بخشی از بروزرسانی سالیانه «نمایه جهانی سلامت اقیانوس‌ها» است که وضعیت دریاها و فواید آنها و مزایایی که برای مردم ارائه می‌دهند را ارزیابی می‌کند. بنابراین گزارش،‌ تنوع زیستی در قطب جنوب از 100 امتیاز 94 امتیاز کسب کرده است. قطب جنوب و اقیانوس منجمد جنوبی در هشت شاخص تولید غذا 55، تولیدات طبیعی 29، حفاظت از سواحل 99، اقتصاد معیشت 83، توریسم و تفریحات 55، احساس مکانی 46، تمیزی آب 100 و تنوع‌زیستی 94 امتیاز کسب کرده است.

در این نمایه آب‌های اقیانوس‌ هند غربی و شرقی، اقیانوس اطلس مرکز در مجموع با کسب 79 امتیاز بالاترین نمره را اخذ کرده‌اند. ضمن اینکه آب‌های شمال غربی اقیانوس آرام نمره ضعیف 53 را کسب کرده است.