تصویری جدید از یوزپلنگ در منطقه حفاظت شده میاندشت

تصویر جدیدی از دوربین تله‌ای کار گذاشته شده در منطقه حفاظت شده میاندشت زیستگاه یوزپلنگ آسیایی در استان خراسان شمالی ثبت شد.این توله یوزپلنگ که در تصویر دیده می‌شود یکی از سه توله یوزپلنگ شناسایی شده در این منطقه است. این توله‌ها که اثری از مادر آنها در تصاویر گوناگون دوربین‌های تله‌ای دیده نمی‌شود صحیح و سالم در این منطقه به حیات خود ادامه می‌دهند.منبع